top of page

Mer om oss

Med fokus på kvalitet og fagkunnskap.

 

Skaperen av bedriften Gunnar Leikvold startet opp som selvstendig næringsdrivende i Etnedal på slutten av 70 tallet, han jobbet både nært og fjernt. På midten av 80 tallet begynte det å dukke opp mange jobber på Nesodden i Akershus fylke, noe som resulterte at han flyttet dit. På 90 tallet byttet han derfor navn fra Etnedal Graveservice til Gunnar Leikold AS. Store deler av 90 tallet var det utbygging og utbedring av jernbane det gikk i. Rundt 2000 begynte sønnene hans å jobbe i firmaet og bedriften penset mer over på eneboligtomter med tilhørende arbeider. I dag er firmaet bestående av 6 ansatte og vi utfører det meste av arbeider innen: vei, VA, plastsveising, landmåling, boring, sprenging, tomtearbeider mm.

bottom of page