top of page

Verktøyet er over halve jobben

Men uten dyktige medarbeidere, er ikke verktøyet mye verdt. Våre medarbeider har høy kompetanse, lang erfaring og setter sin yrkesstolthet som signatur på oppdraget som utføres.

Våre tjenester:

Transport

Vi har egen bilpark, så både maskinflytting og massetransport utføres med eget utstyr.

Gravejobber

Vi har allsidig moderne maskinpark med mye ekstrautstyr. Maskiner fra 5-25 tonn.

Bore og sprengeoppdrag

Ny og moderne borerigg med god kapasitet. 

Vann og avløp

Vi har ADK-sertifikat og er godkjent for utførelse av utvendig røropplegg. Vi har også en del spesialutstyr for sveising av plastrør og -ledninger.

bottom of page