top of page

Personvernerklæring (privacy policy) – Gunnar Leikvold AS


Denne personvernerklæring gjelder for Gunnar Leikvold AS for nettsiden gunnarleikvold.no 

BEHANDLINGSANSVARLIG


Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Gunnar Leikvold AS med organisasjonsnummer 974470667. Ansvarlig person hos oss er Torodd Leikvold Stangeland.  

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer, hentes inn for å kunne kommunisere med mulige, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Andre personopplysninger kan forekomme, men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

A) Innhentet gyldig samtykke - les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt - les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører) 

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER


Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. 

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Gunnar Leikvold AS henter verken inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?


Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post, programvare og skybaserte tjenester),  regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

gunnarleikvold.no er hostet av WIX.com

Vi er i god tro at databehandlingtjenesten følger GDPR lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER


Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.

 

INNSYN OG RETTING


I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Gunnar Leikvold AS, Knutsvei 82, 1456 Nesoddtangen. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING


I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Gunnar Leikvold AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på post@gunnarleikvold.no

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. 

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
 
Gunnar Leikvold AS benytter følgende informasjonskapsler  

 

Google analytics:

bottom of page